Haberler

Acil İlk Yardım Teknikleri

Acil İlk Yardım Teknikleri

iLK YARDIM EĞİTİMİNİZ YOKSA,

İNSANLAR ÜZERİNDE BU HAREKETLER ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR.

 

Solunum Durması Halinde alınacak acil tedbirler.

ilk yapılması gerekenler
1-Bilinci kapalı bir hastanın nefes aldığından emin olmak için daima kontrol edin, bunu sık sık yapın. Öksürük veya başka bir ses olmadan sessizce solunumu durabilir. Bu , herhangi bir işaret vermeden ani bir şekilde meydana gelebilir.
2-Eğer hastanın solunumu durursa , hava yolunun açık olduğundan emin olun . Başı hafifçe geriye doğru eğin ve çeneyi yukarı doğru kaldırın. Eğer hastanın takma dişleri varsa onları çıkarın!
3-Burnu parmaklarınızla kapatın ve diğer elinizle çeneyi yukarıda tutun. Dakikada 12-15 nefes olacak şekilde ağızdan buruna veya ağızdan-ağıza yapay solunum yaptırın.
4-Hastanın solunumu başladığında ve eğer çok kötü yaralanmış değilse onu güvenli yan pozisyona çevirin!!
Önemli Kurallar
1-Yapay solunum yaptırmadan önce bilinçli olup olmadığını anlamak için hastaya seslenin.
2-Hastanın ağzını ve boğazını hiç bir şeyin havayolunu tıkamadığından emin olmak için kontrol edin. Gerekirse ağzı ve boğazı temizleyin!
3-Hasta nefes almıyorsa hava yolunu temizleyince yapay solunuma başlayın.
4-Havayolunu tamamen temizleyemiyorsanız hastanın başını bir yana çevirin. Bu genellikle havanın göğse girebilmesi için yeterlidir.
5-Zaman geçirmeksizin yardım çağırın!
6-Hastanın sıkı giysilerin gevşetin!
Ağızdan Ağıza Solunum

 

 

1-Bir elinizi hastanın ensesinin altına , diğer elinizi hastanın alnına koyun.
2-Alnı aşağı iterken enseyi kaldırarak , çene burundan daha yukarı olana dek hastanın başını geriye doğru

 

 

 eğin!
3-Bazen hasta bundan sonra nefes almaya başlar. Böyle olursa göğsü dikkatle gözleyin!

Eğer hasta nefes almaya başlamadıysa bu durumda hemen yapay solunuma başlamalısınız!!!!!!
1-Enseyi kaldırarak başı extansiyonda tutun ; hastanın burnunu başparmağınız ve işaret parmağınızla sıkın.
2-Derin bir nefes alın ve ağzınızı hastanın ağzına sıkıca yerleştirin.
3-Hastanın akciğerlerine hava  üfleyin . Ağzınızı hastanın ağzından ve baş parmağınızla  işaret parmağınızı hastanın burnundan çekin. (Diğer elinizi ensenin altında tutun!)
4-Kaburgalara bakın! Hava üflemeyi durdurduktan sonra göğüs çökecektir ve bu size havayı akciğerlere ulaştırmada başarılı olduğunuzu gösterecektir! Eğer kaburgalar içeri doğru hareket etmiyorsa havayolunu tıkalı olmadığından emin olamk için kontrol edin ve ensenin altındaki elinizi yukarı doğru kaldırarak extansiyonun yeterli olduğundan emin olun.
5-Eğer hasta yeniden nefes almaya başlamazsa tekrar derin bir nefes alın işlemi tekrarlayın!!

Kalp Durduğu Zaman Ne Yapılmalı

kalp1.jpg (4665 bytes)

1-Hastayı sırtüstü yatar duruma getirin.
2-Hava yollarını açın (mümkünse ve bu konuda eğitildiyseniz yapay bir hava , ambu ve oksijen maskesi kullanın!)
3-Sternumun alt ucuna ellerinizi (bir eliniz diğerinin üstünde olacak şekilde) düz bir şekilde yerleştirin.
4-Kollarınızı sternumun üstünde düz tutun. 5-Doğruca aşağıya doğru bastırın.
6-Her kompresyonarasında tam bir dinlenme olacak şekilde (yetişkinler için) dk’da 80 kompresyon uygundur.

kalp2.jpg (4516 bytes)

kalp3.jpg (6313 bytes)

HAVA YOLUNU AÇMAK1-Bilinci kapalı bir insanın kasları tamamen gevşemiştir.
2-Eğer hasta sırt üstü yatar durumda tutuluyorsa alt çeneye bağlı bir kas olarak dil geriye düşecek ve boğazı kapatacaktır.
u tıkanıklığı kaldırmak için ;
3-Hastanın başının yanına diz çökün.
Bir elinizin alnına , diğerini çenesinin altına koyun.
Hastanın alt çenesini yukarı doğru kaldırın ve çene burundan yukarıda olana kadar başı geriye doğru eğin.
4-Bu dili boğazın arka duvarından uzağa kaldırarak , serbest bir hava geçişi sağlar.
aşı bu durumda tutarak ,solunumu yeniden başlayıp başlamadığını kontrol etmek için dinleyin ve gözleyin!
5-Eğer solunum başlarsa hastayı yan güvenli pozisyona çevirin!
6-Eğer solunum yoksa yapay solunuma devam edin!

 

yapaysol1.jpg (6599 bytes)

yapaysol2.jpg (5248 bytes)

KIRIKLAR VE ÇIKIKLAR

 

 

 

Röntgen olmaksızın bir kemiğin kırık olup olmadığını belirlemek her zaman mümkün değildir. Eğer emin değilseniz,yaralanmaya sanki kırıkmış gibi yaklaşın. Eğer kişi çok ağrılıysa, yaralı bölgesini hareket ettiremiyorsa, üzerine ağırlık veremiyorsa ya da yarada şekil bozukluğu varsa kırık veya çıkıktan şüphe edin.Çıkık bir kemiği yerine oturtmaya çalışmayın. Bu sadece bir uzman tarafından yapılabilir. Kolu veya bacağı bulduğunuz pozisyonda sararak sabitleyin ve yaralıyı hastaneye götürün. Eğer yaralı hareket edemiyorsa ambulans çağırın.

 

 

Hastanın birşey yiyip içmesine izin vermeyin,çünkü hastanın kemiklerini genel anestezi altında düzeltmek gerekebilir ve yemek hastanın kusmasına neden olabilir. Kişiyi sıcak tutun ve şok olasılığı açısından sürekli izleyin.
Kanama varsa önce onu tedavi edin. Kişiyi olabildiğince az hareket ettirin. Hareket, kırık kemikleri daha da ayırır ve organları yaralayabilir. Açık bir yara varsa temiz bir bez parçasıyla kapatın.
Tespit Uygulaması:

 

 

Tespit genellikle gereklidir. Hareketi önleyerek kırığın daha da kötü olmasını engelleyebilirsiniz. Bu, özellikle hastanın nakli veya tıbbi yardımın gecikeceği durumlarda önem taşır. Tespit malzemesinin sert olması gerekir. Mümkünse bir üst ve bir alt eklemin oynamasını engelleyecek derecede uzun olmalıdır. Tespit, tahtalarla, karton parçalarıyla, gazetelerle yapılabilir.
Kırık bir üst kol veya bacak için yaralı uzvu tespit etmeden önce kol ile gövde arasına veya bacaklar arasına destek koymak gerekir. Tespiti bağlamak için bez (bandaj, kravat vb.) kullanın.
Kırık ön kol:
Hastanın ön kolunu 90 derece açıyla vücuduna yapıştırın, avucu göğsüne gelirken başparmağı yukarı doğru olmalı. Ön kola tespit uygulayın. Tespit dirsekten el bileğine kadar uzanmalı. Tespiti, kırığın altından ve üstünden bağlayın. Ön kolu boyundan geçen geniş bir sargı ile parmakların dirsekten biraz daha yukarı seviyede olmasını sağlayacak şekilde asın.
Yaralı bacağın sağlam bacağa tespiti:
Nazikçe yaralı bacağın dizini düzeltin. İki bacak arasına bezler koyun. Yaralı bacağı diğer bacağa birkaç yerinden bağlayın, ama kesinlikle tam kırık üzerinden olmasın. Eğer iki geniş tespit bulma olanağınız varsa bunları kullanmak en idealidir. Tespitler bacağın tüm uzunluğu boyunca olmalıdır.
OMURGA YARALANMALARI
Eğer hastanın boyun veya omurgasında ciddi ağrı varsa, kol veya bacaklarında his kaybı varsa, mesane veya barsak kontrolünü yitirmişse omurga kırığı veya çıkığı olabilir. Bu tip vakalarda, hastanın hayatı tehlike altında değilse veya kusmaya bağlı olarak boğulmuyorsa, hastayı kıpırdatmamak gerekir. Eğer hastayı hareket ettirmek gerekirse vücudunu dümdüz tutmalısınız. Beli veya boynu bükülmemeli, vücudu dönmemeli. Hastayı kapı, masa, ütü masası veya geniş bir kalas gibi sert bir zemin üzerine yerleştirmelisiniz. 

 

 


BURKULMALAR
  Kasta veya tendonlardaki yırtılma, gerilme; bağlardaki veya eklem kapsülündeki yırtılma ise burkulma olarak tanımlanır. Burkulma ve gerilme dokuların aşırı zorlanmasından olur. İki yaralanma için de belirtiler aynıdır. Ağrı, şişme ve morarma…
Ciddi burkulmalar sanki kırıkmış gibi tedavi edilmelidir. Ağrı ve şişmeyi azaltmak için soğuk su ya da buz torbası kullanılır. Eklem veya kası, elastik “8” şeklinde bandajla sarın ve 1-2 gün için üstüne bastırmayın. ”8” şeklinde bandaj uygulamasını ayak çevresinde 1-2 kez dairesel olarak sarın. Bandajı ışınsal olarak ayağın üstünden ve bileğin çevresinden geçecek şekilde bağlayın; bandajı ayağın üstünden aşağı doğru ve ayağın tabanından geçirin. “8” şeklindeki dönüşlere devam edin, ayak (parmaklar hariç), bilek ve bacağın altı kaplanana kadar bandajlayın; bant ya da klipsle bandajı sabitleyin.

 

YARALANMA VE ŞİDDETLİ KANAMALAR

 

Yırtılmış bir atardamar nedeniyle çok kısa zamanda yüksek miktarda kan kaybedilebilir. Şiddetli kan kaybı kişiyi şoka

 

 ve bilinç kaybına götürebilir ve eğer durdurulamazsa ölümcül olabilir. Yetişkin bir insan 1.5 litre kadar kan kaybederse ya da bir çocuk yarım litre kan kaybederse, kan kaybı şiddetli kabul edilir. Yaralı bir atardamarın duvarlarındaki kaslar yarayı kapatmak için pıhtı oluşumuyla birlikte kasılacaktır. Eğer pıhtılaşma herhangi bir nedenle gerçekleşmezse kanamanın kontrolü çok daha zor olacaktır. En yakın acil sağlık kuruluşunu arayın ve ilkyardıma başlayın.
Küçük yaralanmalarda kanama kısa sürede kendiliğinden durur. Ancak derin bir yarada kan o kadar hızlı akar ki pıhtı oluşumuna fırsat kalmaz. İlk yardımın amacı kanı mümkün olduğunca kısa sürede durdurmaktır.Kişiyi sırtüstü yatırın ve mümkünse yaralı kısmı yukarı kaldırın. Bu kan akışını azaltacaktır.Cam veya metal gibi derinde olmayan ve kolay hareket ettirilebilen cisimleri yaranın içinden çıkarın ama derine saplanmış cisimlere dokunmayın.

 

Temiz bir bezle yaranın tam üstüne, kanama durana dek 5-10 dakika basınç uygulayın. Yaranın ağzı açıksa her iki

 

 kenarı da birbirine doğru itin. Eğer yaranın içinde herhangi bir şey varsa basıncı cismin çevresine uygulayın, üzerine değil.
Sağlam ve temiz bir bandajla yarayı sıkıca sarın. Eğer hazırda bir bandaj yoksa bir parça temiz bez kullanın. Turnike kullanmayın.Eğer kan, bandajın dışına taşarsa bandajı çıkarmayın. Onun yerine üzerine biraz daha bez koyun ve sıkıca bağlayın.
İLKYARDIM EĞİTİMİNİZ YOKSA,
İNSANLAR ÜZERİNDE BU HAREKETLER
ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR.


Facebook'ta Paylaş

11 Kasım 2016 / Cuma

• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler:Bursa Bizim Salon

Copyright © 2016 - Tüm Hakları saklıdır - Yazı ve fotoğraflar izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz...
Her türlü sorun ve öneri için sefergunes@hotmail.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Ataevler Şubesi : Cumhuriyet mah. Gazi cad. Fırat sok. Pera Plaza İş Merkezi (Üst Kat) No:2/35 Nilüfer - BURSA
Gsm: 0 545 218 78 58

Üçevler Şubesi : Üçevler Mahallesi Esin sok. No:6/A Nilüfer - BURSA
Gsm: 0 545 218 78 58
E-posta: sefergunes@hotmail.com
Bursa Kick Boks - Bursa Bizim Salon
Sitemizi bugün 1.849 kişi,Toplamda 3.634.749 kişi ziyaret etti.